להלן טבלה בסיסית:

כיתת לימוד

4

או לפי 40 מק"ש לתלמיד מה שיותר

שירותים

10 עד 6

 

אולם חתונות

3

 

מקום

מס החלפות

הערות

חדר אוכל

3

 

חדר הלבשה

3

 

מחסן תוצרת מזון יבשה

4 עד 6

 

חדר צביעה רטוב

200 עד 750

תלוי בתנאים נוספים

סככה שעובדים בה

12 עד 25

 

מטבח מקצועי

25 עד 70

משרד בריאות דורש מינ' 25

פינוי עשן כללית

6 עד 8

 מתכננים תמיד ל 8+ לבטחון.

חדרי מעבדות

6

 

פרוזדורים

6

 

חניונים תת קרקעיים

8

לגבי זה יש חילוקי דעות החל מ 4 החלפות

משרדים ללא חלונות חיצוניים

3

או לפחות 36 מק"ש לאדם

חללים מאוישים מאווררים ולא ממוזגים.

8

 

חללים לא מאוישים:

חדרי ציוד חשמל

חדרי מיוד מכני ללא קיטור

חדרי ציוד מכני עם קיטור

 

8

8

20

 

המידע בדף זה נאסף מתקנות ותקנים של גורמים שונים ושל רשויות שונות, ישראליות וזרות. אנו נודה לכל מי שיוכל להוסיף לנו עוד מידע על מספר החלפות נדרש במקרים נוספים. כל תוספת חייבת להיות מגובה באסמכתהמקור המידע ואו בהסבר

דילוג לתוכן