אישור תקינות מערכת שליטה בעשן - טופס 10

מערכת שחרור העשן לרוב אינן פעולות בשגרה, ועל כן רוב מערכות שחרור העשן אינן מתוחזקות כראוי ולוקות בהזנחה.

הסכנה העיקרית בכך היא שבזמן חירום מערכות אלו לא תפעלנה כראוי דבר העלול לסכן חיי אדם.

רשויות הכבאות וההצלה בישראל, פעולות בשנים האחרונות על מנת ליצור אחידות וסטנדרט קבוע של בדיקות על מנת לוודא את תקינות המערכת.

את הבדיקות יש לבצע על ידי מהנדס מוסמך אחת לשנה.

לצורך אחידות ושיפור השירות, בשנים האחרונות אגף הגנה מאש יצר סט טפסים אחידים לאישור מערכת שליטה בעשן, אחד מהטפסים האלו זה טופס 10.

טופס 10 הינו טופס המאשר את תקינותן של מערכות השליטה בעשן, בהתאם לדרישה מס' 30.03.36 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה.

הטופס כולל את פרטי העסק, איש קשר מטעם העסק, סוג המערכת שנבדקה ואת פרטי הבודק המצהיר כי מערכת לניהול העשן על כל חלקיה לרבות אביזרי קצה נבדקה ונמצאה תקינה.

על הבודק להיות מהנדס רשום אשר עוסק בתחום שלגביו נדרש האישור (מהנדס מכונות).

אנו בחברת קרנף הנדסת אוורור,  מתמחים במתן ייעוץ, תכנון וביצוע מערכות אוורור ופינוי עשן.

כמו כן, אנו מתמחים בתכנון וביצוע מערכות פינוי עשן, שחרור עשן טבעי ומאולץ, מערכות דיחוס חדרי מדרגות, מערכות על-לחץ, מערכות בקרת CO, אוורור חדרי שירותים וחלונות עשן.  בנוסף, אנו מתמחים באישורים שנתיים לרשויות ולכיבוי אש (טופס 10), אישורי מהנדס לתקן 1001, תקינות מערכת פינוי עשן , אישורי החלפות אוויר ועוד.  חברת קרנף הנדסת אוורור מוכרת על ידי הרשויות השונות ורשויות מוניציפליות כגורם מקצועי מוביל המייצר פתרונות בהתאם לדרישותיהם השונות.

אנחנו נותנים פתרון כולל, החל משלב התכנון והגשת תוכניות להיתרים, דרך ביצוע הפרויקט ולבסוף תחזוקה ואישורים שנתיים למערכת.

לכל שאלה צרו אתנו קשר במספר 0722115596.

צור קשר

דילוג לתוכן