תכנון וייעוץ הנדסי

קרנף הנדסת אוורור מתמחה בתכנון ויעוץ הנדסי למערכות שחרור עשן ואוורור דירתי.

תכנון מערכות שחרור ופינוי עשן, מערכות אוורור דירתי לשירותים, מטבחים וחדרי ייבוש הן לפרויקטים חדשים והן  לפרויקטי פינוי-בינוי.

התכנון כולל:

 הגשת תוכניות להיתר

כתיבת מפרט טכני למערכת

מתן כתב כמויות למכרזים

הגשת תוכניות לביצוע.

 במהלך הפרויקט ליווי־ על לקבלן המבצע ואישור מערכת בגמר עבודה והפעלה.

מהלך עבודה מול יזמים, אדריכלים, הקבלן המבצע ועדות היתרים ועוד, תוך התאמת התוכנית לכלל האילוצים  

ובהתאמה לתקן הישראלי ולתקנות התכנון והבניה- בטיחות אש בבניינים.

צור קשר

דילוג לתוכן